Regulamin dyżurów uczniów

logo

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 2 moodle 2.0

Rekrutacja Zstio 2022 23

Ikonka 5 BIP

Regulamin dyżurnego szkolnego

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

 

 1. Dyrekcja szkoły wyznacza termin dyżuru dla danej klasy.

 2. W dyżurach uczestniczą kolejno uczniowie wszystkich klas II i III Technikum.

 3. Dyżurnych szkolnych wyznacza wychowawca klasy.

 4. Całodzienny dyżur podzielony jest na dwie części: wejście główne oraz szatnia.

 5. Dyżur rozpoczyna się od godz. 7:00 i kończy o 14:30.

 6. Wychowawca klasy pełniącej dyżur zaznacza w dzienniku lekcyjnym 2 uczniów, którzy pełnią dyżur w danym dniu.

 7. W sytuacji, gdy dyżurny jest nieobecny, wychowawca wyznacza jego zastępcę.

 8. Jeżeli w dniu pełnienia dyżuru klasa ma zapowiedziany sprawdzian, dyżurni mają obowiązek napisać sprawdzian w innym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

 9. Obowiązkiem dyżurnego jest pośredniczenie w kontaktach między sekretariatem, nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz innymi petentami oraz wydawanie uczniom numerów do szatni.

 10. Dyżurni zobowiązani są do noszenia identyfikatorów, które podlegają zwrotowi do sekretariatu po zakończeniu dyżuru.

 11. Fakt pełnienia dyżuru nie zwalnia dyżurnego z obowiązku przygotowania się do zajęć na dzień następny.

 12. W przypadku nie stawienia się uczniów na dyżur, niewłaściwego pełnienia dyżuru oraz spóźnienia, wychowawca ma obowiązek wyciągnąć konsekwencje w postaci wymierzenia statutowych kar.

 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja