Regulamin zwolnień z WF

logo

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 2 moodle 2.0

Rekrutacja Zstio 2022 23

Ikonka 5 BIP

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZWOLNIEŃ DORAŹNYCH

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM ZBIGNIEWA STRZELECKIEGO W SANDOMIERZU

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 373)

  • Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

  • Art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego

 

  1. W wyjątkowych sytuacjach ( chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodzica może być jednorazowo, danego dnia zwolniony z aktywnego udziału w lekcji wychowania fizycznego, przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Prośbę o takie zwolnienie rodzic kieruje za pomocą E dziennika lub poprzez kontakt ze szkołą do nauczyciela wychowania fizycznego. W przypadku problemów technicznych z internetem, rodzic może skontaktować się w tej sprawie

z sekretariatem szkoły.

 

  1. Dłuższe niedyspozycje zdrowotne wymagają zwolnienia lekarskiego.

 

  1. Zwolnienia z aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego wystawione przez lekarza na okres krótszy niż 30 dni uczeń lub rodzic dostarczają bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

 

  1. Wystawione przez lekarza zwolnienie z aktywnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 30 dni uczeń lub rodzic składa w sekretariacie szkoły ( zgodnie z procedurą zwolnień długoterminowych).

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja