WYKAZ KLAS ORAZ WYCHOWAWCÓW

W ZESZPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SANDOMIERZU

W roku szkolnym 2020/2021

TECHNIKUM Nr 3 :

Klasa 4 Technik Usług Fryzjerskich/ Technik Informatyk – wychowawca Małgorzata Kaczyńska

Klasa 4 Technik Geodeta/ Technik Budownictwa/ Technik Pojazdów Samochodowych – wychowawca Aldona Borcuch

Klasa 3 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich – wychowawca Agnieszka Furman

Klasa 3 Technik Informatyk/ Technik Robót Wykończeniowych – wychowawca Wiesław Łomża

Klasa 2 Technik Informatyk /Technik Robót Wykończeniowych po szkole podstawowej - wychowawca Małgorzata Ziomek

Klasa 2 Technik Informatyk po gimnazjum – wychowawca Izabela Romańska

Klasa 2 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich po szkole podstawowej - wychowawca Agnieszka Mazur-Sroczyńska

Klasa 2 Technik Usług Fryzjerskich/ Technik Robót Wykończeniowych po gimnazjum - wychowawca Agnieszka Tarkowska

Klasa 2 Technik Pojazdów Samochodowych po gimnazjum - wychowawca Tomasz Wnuk

Klasa 1 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich - wychowawca Anna Tutak

Klasa 1 Technik Informatyk/ Technik Robót Wykończeniowych - wychowawca Agnieszka Ziomoląg

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

Klasa 3 Mechanik Pojazdów Samochodowych/ Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie - wychowawca Jerzy Choda

Klasa 2 Kierowca Mechanik/ Mechanik Pojazdów Samochodowych po gimnazjum - wychowawca Marcin Sadkowski

Klasa 2 Kierowca Mechanik/ Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie po szkole podst. – wychowawca Barbara Oszczudłowska

Klasa 2 Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie po gimnazjum – wychowawca Anna Kowalczewska

Klasa 1 Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie - wychowawca Andrzej Mirek

Klasa 1 Kierowca Mechanik - wychowawca Wioletta Wódz