Zarząd Stowarzyszenia

Beata Gajewska - Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Ziomek W-ce Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Kuśmira - Sekretarz Zarządu

Grażyna Niemiec - Skarbnik Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Małgorzata Kaczyńska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wioletta Wódz - Członek Komisji Rewizyjnej

Edyta Chmielewska - Członek Komisji Rewizyjnej