Systemy oceniania M.12

logo

W dniach 9-10 marca 2018r. (piątek-sobota) odwołane zostają zajęcia KKZ B.30

A. Nowosad

Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli ZSTiO

w Sandomierzu rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Miejsce odbywania zajęć

Czas /data

klasy

1.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz przygotowanie do konkursów branżowych

Bielecki Janusz

Sala P.5

Środa

13:30 – 14:15

3 TPS

2.

Teatr szkolny

Błąd Warych Katarzyna

Aula szkolna

Wtorki, piatki

13.30-14.30

Technikum 10 ucz

ZSZ- 5 uczniów

3.

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

Borcuch Aldona

Sala 17

Czwartek

13.30-14.15

Technikum 8 uczniów

4.

Zajęcia wyrównawcze

Chmiel Grażyna

Sala 37

Piątek

10.50-11.35

Technikum 10 osób

5.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

Chmielnicka Maria

Sala 39

Poniedziałek 8.00-8.45

Kl.2 TI

6.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla grupy z Ukrainy

Chmielowiec Krystyna

Sala 35

Wtorek

14.20-15.05

Technikum 10 uczniów

7.

Przygotowania do OWiUB

Choda Jerzy

Sala 45

Poniedziałek 8.00-8.45

Kl.4 TB

8.

Przygotowanie do egzaminu z organizacji robót budowlanych

Gajewska Beata

Sala 9

Czwartek 14.15-15.05

Kl.3 TB

9.

Zajęcia wyrównawcze z robót malarsko-tapeciarskich

Jajko Michał

Sala 102

Czwartek 7.10-7.55

Kl.2 mzr

10.

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

Kaczyńska Małgorzata

Sala 36

Wtorek

12.40-13.25

Technikum 8 uczniów

11.

Przygotowanie do egzaminu zaw.

Przygotowanie do konkursu Złota kielnia i Buduj z Pasją

Ożóg Anna

Sala 103

Co drugi piątek 13.30-14.15

Wg możliwości –brak stałego terminu

3 TB

12.

---------------------------------

Kozera Katarzyna

---------------------

----------------------

-----------------------

13.

Doradztwo zawodowe

Kuśmira Małgorzata

Sala 26

Środa 9.50-10.35

Zainteresowani uczniowie

14.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego- tematyka dowolna z rozwiazywaniem testów, zaliczeniami ćwiczeń, poprawki klasówek

Kwiecień Tomasz

Pracownie szkolne

wtorek

14.20-15.05

klasy wszystkie chętne

15.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego E.12

Łomża Wiesław

Sala 105

Wtorek 14.20-15.05

Kl.2 TI

16.

CCNA1 Sieci komputerowe

Mendala Adam

Sala 103

Środa

14.20-15.05

Technikum 12 uczniów

18.

-------------------------------

Mirek Andrzej

------------------------

------------------------

------------------------

19.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii

Nalepa Kazimierz

Sala 26

Piątek 13.30-14.15

Klasa IV 5 uczniów

20.

Wolontariat

Oszczudłowska Barbara

Sala 18

Czwartek

13.30-15.00 co dwa tygodnie

Technikum 10 ucz

ZSZ- 3 uczniów

21.

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Pargieła Rozalia

Sala 19

Poniedziałek

14.30-15.05

Technikum 10 ucz

ZSZ- 3 uczniów

22.

Zajęcia wyrównawcze

Pietrzyk Bożena

Sala 36

Poniedziałek 14.14

Technikum 10 uczniów

23.

-----------------------

Raumiagi Jerzy

---------------

-------------------

--------------------

24.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Sadkowski Marcin

Sala P.5

Wtorek

12:40 – 13:25

3 mps

25.

Wolontariat

Strojewska Agnieszka

Sala 18

Czwartek

13.30-15.00 co dwa tygodnie

Technikum 10 ucz

ZSZ- 3 uczniów

26.

----------------------

Tarkowska Agnieszka

-----------------

-----------------

------------------

27.

Zajęcia praktyczne – przygotowywanie pomocy dydaktycznych

Wnuk Tomasz

Sala P.1

Wtorek 14:20- 15:05

1 TPS

 

 

21.12.2017     KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2016 roku poz. 1943)

    Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

        absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

        absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

    Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

    Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje o opłatach wraz z numerem konta i formularzami znajdują się tu: http://www.komisja.pl/info.php?i=289msa

TERMINY EGZAMINU SEMESTRALNEGO W LICEUM

OGÓLNOKSZALCĄCYM dla DOROSŁYCH W KLASIE III SEMESTRZE V

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przedmiot

Termin egzaminu

Prowadzący

Sala

Język polski

18.12.2017 g.15

K.Chmielowiec

s.35

Język angielski

9.12.2017 g.12

A.Borcuch

s.105

Historia i społeczeństwo

18.11.2017 g.12

G. Chmiel

s.105

Matematyka

15.12.2017 g.18.05

B.Oszczudłowska

s.23

Geografia

16.12.2017 g.12

K.Nalepa

s.105

TERMINY EGZAMINU SEMESTRALNEGO W LICEUM

OGÓLNOKSZALCĄCYM dla DOROSŁYCH W KLASIE II SEMESTRZE III

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przedmiot

Termin egzaminu

Prowadzący

Sala

Język polski

12.01 .2018 g.18

A.Tarkowska

s.20

Język angielski

12.01.2017 g.15

M.Kaczyńska

s.17

Historia i społeczeństwo

25.11.2017 g.13.35

G. Chmiel

s.101

Matematyka

16.12.2017g.14.35

B.Oszczudłowska

s.101

Geografia

16.12. 2017 g.13

K.Nalepa

s.101

PSO dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w całym cyklu

Warunki zaliczenia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Język obcy w budownictwie

20

Test i rozmowa – każde zaliczone na min. 30%

2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

1 test zaliczony na min. 50%

3.

Działalność gospodarcza w budownictwie

25

2 testy każdy zaliczony na min. 50 %

4.

Podstawy budownictwa

120

2 testy – PKZ (B.c) 2 testy – PKZ (B.k)

6 zadań (4 – konstrukcje bud.,

1 – przedmiarowanie, 1 – harmonogram) każdy zaliczony na min. 50 %

5.

Rysunek techniczny

60

4 rysunki, każdy zaliczony na min. 50 %

6.

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

40

2 testy zaliczone na min. 50 %

Przedmioty zawodowe praktyczne

7.

Pracowania – Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

40

2 zadania egzaminacyjne zaliczone na 75 % – wydruk z programu

8.

Pracowania dokumentacji technicznej

75

2 ćwiczenia

2 testy

każdy zaliczony na min. 50 %

9.

Praktyka zawodowa

100

Zaliczenie

Podkategorie

Kalendarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

Nowy kontakt telefoniczny na czas remontu szkoły:

tel: 15 832 07 37

Z tego powodu następujące nr telefonów są nieaktywne:

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

Przepraszamy za utrudnienia .

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja