Systemy oceniania M.12

logo

TERMINY EGZAMINU SEMESTRALNEGO W LICEUM

OGÓLNOKSZALCĄCYM dla DOROSŁYCH W KLASIE III SEMESTRZE V

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przedmiot

Termin egzaminu

Prowadzący

Sala

Język polski

18.12.2017 g.15

K.Chmielowiec

s.35

Język angielski

9.12.2017 g.12

A.Borcuch

s.105

Historia i społeczeństwo

18.11.2017 g.12

G. Chmiel

s.105

Matematyka

15.12.2017 g.18.05

B.Oszczudłowska

s.23

Geografia

16.12.2017 g.12

K.Nalepa

s.105

TERMINY EGZAMINU SEMESTRALNEGO W LICEUM

OGÓLNOKSZALCĄCYM dla DOROSŁYCH W KLASIE II SEMESTRZE III

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przedmiot

Termin egzaminu

Prowadzący

Sala

Język polski

12.01 .2018 g.18

A.Tarkowska

s.20

Język angielski

12.01.2017 g.15

M.Kaczyńska

s.17

Historia i społeczeństwo

25.11.2017 g.13.35

G. Chmiel

s.101

Matematyka

16.12.2017g.14.35

B.Oszczudłowska

s.101

Geografia

16.12. 2017 g.13

K.Nalepa

s.101

PSO dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w całym cyklu

Warunki zaliczenia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Język obcy w budownictwie

20

Test i rozmowa – każde zaliczone na min. 30%

2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

1 test zaliczony na min. 50%

3.

Działalność gospodarcza w budownictwie

25

2 testy każdy zaliczony na min. 50 %

4.

Podstawy budownictwa

120

2 testy – PKZ (B.c) 2 testy – PKZ (B.k)

6 zadań (4 – konstrukcje bud.,

1 – przedmiarowanie, 1 – harmonogram) każdy zaliczony na min. 50 %

5.

Rysunek techniczny

60

4 rysunki, każdy zaliczony na min. 50 %

6.

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

40

2 testy zaliczone na min. 50 %

Przedmioty zawodowe praktyczne

7.

Pracowania – Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

40

2 zadania egzaminacyjne zaliczone na 75 % – wydruk z programu

8.

Pracowania dokumentacji technicznej

75

2 ćwiczenia

2 testy

każdy zaliczony na min. 50 %

9.

Praktyka zawodowa

100

Zaliczenie

PSO dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji

B.7 – Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych wyodrębnionej

w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin

w całym cyklu

Warunki zaliczenia w trakcie cyklu kształcenia

Przedmioty zawodowe teoretyczne

1.

Budownictwo ogólne

120

4 testy

każdy zaliczony na min. 50%

2.

Dokumentacja techniczna

68

2 testy i 2 rysunki

każdy zaliczony na min. 50%

3.

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

80

5 testów

każdy zaliczony na min. 50%

4.

Język obcy zawodowy

20

test i rozmowa

każdy zaliczony na min. 30%

5.

Podstawy działalności gospodarczej

20

2 testy

każdy zaliczony na min. 50%

Przedmioty zawodowe praktyczne

6.

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

zajęcia praktyczne

160

6 ćwiczeń praktycznych

każde zaliczone na min. 75%

 

 

Plan zajęć KKZ B.30 - 29.09.2017 - 17.05.2018
Semestr I - 2017/2018
Data Godzina Przedmiot Nr sali Liczba godzin Prowadzący
29.09.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Pracownia kosztorysowania 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Pracownia kosztorysowania 9 2
16:40 - 18:10 Kosztorysowanie 9 2
30.09.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 Podstawy budownictwa 103 2 Nowosad A.
9:35 - 11:05 Podstawy budownictwa 103 2
11:15 - 12:45 Podstawy budownictwa 103 2
12:50 - 14:20 Kosztorysowanie 103 2
02.10.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Pracownia kosztorysowania 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Pracownia kosztorysowania 9 2
16:40 - 18:10 Kosztorysowanie 9 2
06.10.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 BHP 103 2 Wódź W.
15:05 - 16:35 BHP 103 2
16:40 - 18:55 Język obcy zawodowy 17 3 Kaczyńska M.
07.10.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 Język obcy zawodowy 103 2 Kaczyńska M.
9:35 - 11:05 Język obcy zawodowy 103 2
11:15 - 12:45 Język obcy zawodowy 103 2
12:50 - 14:20 Język obcy zawodowy 103 2
09.10.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Pracownia kosztorysowania 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Pracownia kosztorysowania 9 2
16:40 - 18:10 Kosztorysowanie 9 2
10.10.2017 (wtorek) 15:05 - 16:35 BHP 103 2 Wódź W.
16:40 - 18:10 BHP 103 2
16.10.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Pracownia kosztorysowania 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Pracownia kosztorysowania 9 2
16:40 - 18:10 Kosztorysowanie 9 2
20.10.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Język obcy zawodowy 17 2 Kaczyńska M.
15:05 - 16:35 Język obcy zawodowy 17 2
21.10.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 Podstawy budownictwa 103 2 Nowosad A.
9:35 - 11:05 Podstawy budownictwa /Prac . Dok. tech. 103./9 2 Nowosad A./ Gajewska B.
11:15 - 12:45 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
12:50 - 14:20 Pracownia dok. tech. 9 2
23.10.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Pracownia kosztorysowania 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Pracownia kosztorysowania 9 2
16:40 - 18:10 Kosztorysowanie 9 2
27.10.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 BHP 103 2 Wódź W.
15:05 - 16:35 Dział. Gosp. 103 2 Pietrzyk B.
16:40 - 18:55 Dział. Gosp. 103 3
28.10.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 BHP 103 2 Wódź W.
9:35 - 11:05 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
11:15 - 12:45 Pracownia dok. tech. 9 2
12:50 - 14:20 Pracownia dok. tech. 9 2
30.10.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Rysunek techniczny 9 2 Kowalczewska A.
15:05 - 16:35 Rysunek techniczny 9 2
16:40 - 18:10 Rysunek techniczny 9 2
06.11.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
15:05 - 16:35 Pracownia dok. tech. 9 2
16:40 - 18:10 Pracownia dok. tech. 9 2
10.11.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Dział. Gosp. 20 2 Pietrzyk B.
15:05 - 16:35 Dział. Gosp. 20 2
16:40 - 18:10 Dział. Gosp. 20 2
13.11.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Kosztorysowanie 9 2
17.11.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Język obcy zawodowy 17 2 Kaczyńska M.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
16:40 – 19:30 Podstawy budownictwa 9 4
18.11.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
9:35 - 11:05 Podstawy budownictwa 9 2
11:15 - 12:45 Podstawy budownictwa 9 2
12:50 - 14:20 Kosztorysowanie 9 2
20.11.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Podstawy budownictwa 9 2
24.11.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Rysunek techniczny 103 2 Kowalczewska A.
15:05 - 16:35 Rysunek techniczny 103 2
16:40 - 18:10 Rysunek techniczny 103 2
25.11.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 BHP 103 2 Wódź W.
9:35 - 11:05 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
11:15 - 12:45 Pracownia dok. tech. 9 2
12:50 - 14:20 Pracownia dok. tech. 9 2
27.11.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Podstawy budownictwa 9 2
01.12.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Rysunek techniczny 103 2 Kowalczewska A.
15:05 - 16:35 Rysunek techniczny 103 2
16:40 - 18:10 Rysunek techniczny 103 2
02.12.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
9:35 - 11:05 Podstawy budownictwa 9 2
11:15 - 12:45 Podstawy budownictwa 9 2
04.12.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Podstawy budownictwa 9 2
08.12.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
15:05 - 16:35 Pracownia dok. tech. 9 2
16:40 - 18:10 Pracownia dok. tech. 9 2
8:00 - 9:30 BHP 103 2 Wódź W.
9:35 - 11:05 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
11:15 - 12:45 Pracownia dok. tech. 9 2
12:50 - 14:20 Pracownia dok. tech. 9 2
11.12.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Podstawy budownictwa 9 2
15.12.2017 (piątek) 13:30 - 15:00 Rysunek techniczny 103 2 Kowalczewska A.
15:05 - 16:35 Rysunek techniczny 103 2
16:40 - 18:10 Rysunek techniczny 103 2
16.12.2017 (sobota) 8:00 - 9:30 BHP/J.OZ 103 2 Wódź W./Kaczyńska
9:35 - 11:05 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
11:15 - 12:45 Pracownia dok. tech. 9 2
12:50 - 14:20 Pracownia dok. tech. 9 2
18.12.2017 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Podstawy budownictwa 9 2
05.01.2018 (piątek) 13:30 - 15:00 Dział. Gosp. 9 2 Pietrzyk B.
15:05 - 16:35 Dział. Gosp. 9 2
16:40 - 18:55 Pracownia dok. tech. 9 2 Gajewska B.
08.01.2018 (poniedziałek) 13:30 - 15:00 Podstawy budownictwa 9 2 Nowosad A.
15:05 - 16:35 Podstawy budownictwa 9 2
16:40 - 18:10 Podstawy budownictwa 9 2
15:05 - 16:35 Rysunek techniczny 103 2
16:40 - 18:10 Rysunek techniczny 103 2
13.01.2018 (sobota) 8:00 - 9:30 BHP/J.OZ - zaliczenie 103 1./1 Gajewska B.
9:35 - 11:05 Pracownia dok. tech. 9 2
11:15 - 12:45 Pracownia dok. tech. 9 2
12:50 - 14:20 Pracownia dok. tech. 9 2
13.01.2018 (sobota) Zaliczenie przedmiotów bhp, język obcy w budownictwie

Plan zajęć dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego

B.7 – WYKONYWANIE ROBÓT POSADZKARSKO – OKŁADZINOWYCH

Opiekun kursu: Anna Kowalczewska-Ożóg

Semestr I – 2017

Data

Godziny

Przedmiot

Nr sali

Liczba godzin

Prowadzący

Piątek

29.09.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

30.09.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

05.10.2017

13.30 – 17.25

Dokumentacja techniczna

Sala 9

5

B. Gajewska

Piątek

06.10.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

07.10.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

12.10.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

13.10.2017

13.30 – 17.25

Język obcy zawodowy

Sala 17

5

R. Pargieła

Czwartek

19.10.2017

13.30 – 17.25

Dokumentacja techniczna

Sala 9

5

B. Gajewska

Piątek

20.10.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

21.10.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

26.10.2017

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

27.10.2017

13.30 – 17.25

Język obcy zawodowy

Sala 17

5

R. Pargieła

Sobota

28.10.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

09.11.2017

13.30 – 17.30

Budownictwo ogólne

 

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

10.11.2017

13.30 – 17.25

Język obcy zawodowy

Sala 17

5

R. Pargieła

Czwartek

16.11.2017

13.30 – 17.25

Dokumentacja techniczna

Sala 9

5

B. Gajewska

Piątek

17.11.2017

13.30 – 17.30

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

18.11.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

23.11.2017

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

24.11.2017

13.30 – 17.25

Język obcy zawodowy

Sala 17

5

R. Pargieła

Sobota

25.11.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

30.11.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

 

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

01.12.2017

13.30 – 17.25

Dokumentacja techniczna

Sala 9

5

B. Gajewska

Sobota

02.12.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

07.12.2017

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

08.12.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

09.12.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

14.12.2017

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

15.12.2017

13.30 – 17.25

Dokumentacja techniczna

Sala 9

5

B. Gajewska

Sobota

16.12.2017

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

21.12.2017

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

 

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Czwartek

04.01.2018

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

05.01.2018

14.20 - 17.20

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

3

J. Raumiagi

Czwartek

11.01.2018

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

12.01.2018

13.30 – 17.25

Dokumentacja techniczna

Sala 9

5

B. Gajewska

Sobota

13.01.2018

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

18.01.2018

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

19.01.2018

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

20.01.2018

8.00 – 12.45

Dokumentacja techniczna

Sala 9

6

B. Gajewska

 

Czwartek

25.01.2018

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

26.01.2018

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

27.01.2018

8.00 – 15.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

7

J. Raumiagi

Czwartek

01.02.2018

13.30 – 17.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzinowych

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Piątek

02.02.2018

13.30 – 17.25

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

Sobota

03.02.2018

8.00 – 12.00

Budownictwo ogólne

Sala 103

5

A. Kowalczewska

 

Zajęcia teoretyczne trwają: 45 minut

Zajęcia praktyczne trwają: 55 minut

Podkategorie

Kalendarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja