Plan zajęć dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego

B.7 – WYKONYWANIE ROBÓT POSADZKARSKO – OKŁADZINOWYCH

Opiekun kursu: Anna Kowalczewska-Ożóg

Semestr II – 2018

Data

Godziny

Przedmiot

Nr sali

Liczba godzin

Prowadzący

Poniedziałek

05.02.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Czwartek

08.02.2018r.

13.30 – 15.05

15.10 – 18.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Podstawy działalności gospodarczej

Sala 103

Sala 36

2

4

A. Kowalczewska

B. Pietrzyk

Sobota

10.02.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

26.02.2018r.

13.30 – 18.15

Dokumentacja techniczna

Sala 9

6

B. Gajewska

Czwartek

01.03.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Sobota

03.03.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

05.03.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Czwartek

08.03.2018r.

13.30 – 15.05

15.10 – 18.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Podstawy działalności gospodarczej

Sala 103

Sala 36

2

4

A. Kowalczewska

B. Pietrzyk

Sobota

10.03.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

12.03.2018r.

13.30 – 18.15

Dokumentacja techniczna

Sala 9

6

B. Gajewska

Czwartek

15.03.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Sobota

17.03.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

19.03.2018r.

13.30 – 18.15

Dokumentacja techniczna

Sala 9

6

B. Gajewska

Czwartek

22.03.2018r.

13.30 – 15.05

15.10 – 18.25

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Podstawy działalności gospodarczej

Sala 103

Sala 36

2

4

A. Kowalczewska

B. Pietrzyk

Sobota

24.03.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

26.03.2018r.

13.30 – 18.15

Dokumentacja techniczna

Sala 9

6

B. Gajewska

Czwartek

05.04.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Sobota

07.04.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

09.04.2018r.

13.30 – 18.15

Dokumentacja techniczna

Sala 9

6

B. Gajewska

Czwartek

12.04.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Sobota

14.04.2018r.

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

16.04.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Czwartek

19.04.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Sobota

21.04.2017

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

23.04.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Czwartek

19.04.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Dokumentacja techniczna

Sala 103

Sala 9

4

2

A. Kowalczewska

B. Gajewska

Sobota

21.04.2017

8.00 – 16.00

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

8

J. Raumiagi

Poniedziałek

30.04.2018r.

13.30 – 18.30

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Pracownie

5

J. Raumiagi

Piątek

04.05.2018r.

13.30 – 18.15

Podstawy działalności gospodarczej

Sala 36

6

B. Pietrzyk

Sobota

05.05.2017

8.00 – 9.30

9.40 – 14.40

Podstawy działalności gospodarczej

Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Sala 36

Pracownie

2

5

B. Pietrzyk

J. Raumiagi

Poniedziałek

07.05.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Czwartek

10.05.2018r.

13.30 – 16.45

16.50 – 18.25

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

4

2

A. Kowalczewska

Sobota

12.05.2017

8.00 – 9.30

9.35 – 14.20

Budownictwo ogólne

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

2

6

A. Kowalczewska

Poniedziałek

14.05.2018r.

13.30 – 18.15

Technologia robót

posadzkarsko-okładzin.

Sala 103

6

A. Kowalczewska

Zajęcia teoretyczne trwają: 45 minut

Zajęcia praktyczne trwają: 55 minut