Regulamin Rady Rodziców

logo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących w Sandomierzu

rok szkolny 2019-2020

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców:

  • p. Jankowski Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego:

  • p. Ląd Sylwia

Członek Rady Rodziców:

  • p. Barzycka Renata

  • p. Zajder Paulina

Ustalono Składkę na rok szkolny  2019/2020   w wysokości   100zł  od rodziny oraz każdą kwotę zadeklarowaną indywidualnie przez Rodziców.

Jeżeli występują w rodzinie problemy finansowe, istnieje możliwość zwolnienia dziecka z opłaty. Podania w tej sprawie wraz z umotywowaniem należy składać do końca października w księgowości u Pani H. Oszczudłowskiej.

Regulamin rady rodziców działającej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

& 1

1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców oraz wewnętrzną strukturę, tryb pracy, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy, a także cele i zadania Rady Rodziców działającej w ZSTiO ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)  szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego, ul Słowackiego 37, 27- 600 Sandomierz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

FAX - 15-832-51-25

TEL KOM. - 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja