Strona główna

logo

Pracownia samochodowa
Budynek szkoły
Pracownie szkolne
Oferta dla naszych uczniów. Zapraszamy !! Cisco Networking Academy

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 1 moodle 1.0

Ikonka 2 moodle 2.0

Ikonka 5 BIP

10 maja 2017 roku upłynął termin nadsyłania prac

do V edycji międzyszkolnego konkursu

SANDOMIERSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Temat: „ WSTĘGĄ WISŁY PRZEPASANA”

Cieszymy się, że konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Dziękujemy dyrektorom szkół oraz nauczycielom za zmotywowanie uczniów

do wykonania wielu pięknych prac związanych z naszym regionem.

Jednocześnie informujemy, że

rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w piątek 26 maja 2017 r. o godz. 10

Uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i dyrektorzy szkół otrzymają telefoniczne

zawiadomienia oraz zaproszenia na otwarcie wystawy pokonkursowej połączone

z wyłonieniem przez jury laureatów i wręczeniem nagród.

Organizatorzy

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w SANDOMIERZU

ZAPRASZA

do udziału

w V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU:

SANDOMIERSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Temat:

„ ….WSTĘGĄ WISŁY PRZEPASANA ”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego.

Cele konkursu to :

 • popularyzowanie młodzieżowej twórczości artystycznej

 • kształtowanie postaw patriotycznych i przywiązania do Małej Ojczyzny- Ziemi Sandomierskiej

 • rozbudzanie zainteresowań i zachęta do zwiedzania malowniczych zakątków Sandomierza i okolic

 • zachęta do poznawania historii Ziemi Sandomierskiej

 • rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej, wrażliwości estetycznej poprzez przedstawianie piękna naszego regionu w działaniach twórczych

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów i piękna ojczystego krajobrazu

 • integracja środowisk szkolnych Powiatu Sandomierskiego

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:

Starosta Powiatu Sandomierskiego

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ubiegłoroczne edycje konkursu spotkały się z wielkim zainteresowaniem nauczycieli, dzieci, młodzieży i środowisk twórczych naszego regionu. Mamy nadzieję, że w tym roku konkurs przyciągnie uwagę równie wielu młodych artystów. Jak poprzednio, do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy wójtów, prezydentów miast, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Biuro Wystaw Artystycznych oraz innych przedstawicieli środowisk artystycznych.

Zapraszamy dzieci i młodzież -wyjdźcie w plener w cudowne wiosenne weekendy, poszukajcie miejsc, które przepasane wstęgą Królowej Polskich Rzek czynią naszą okolicę szczególną i niepowtarzalną. Uwiecznijcie je w twórczych działaniach .Czekamy na Wasze prace! Jak zawsze wierzymy, że nie zawiedziecie! Pozdrawiamy wiosennie.

Organizatorzy

REGULAMIN

V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

SANDOMIERSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Temat:

WSTĘGĄ WISŁY PRZEPASANA

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

KATEGORIA A

- Należy wykonać pracę dowolną płaską techniką plastyczną na formacie A3

KATEGORIA B

- Należy wykonać fotografię autorską formatu A4

1. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac w każdej kategorii konkursowej.

2. Praca powinna być umieszczona w stosownym do jej rozmiarów i kolorystyki passe-partout /ramka/

Każda praca powinna zawierać:

 • wizytówkę umieszczoną z tyłu pracy(w prawym dolnym rogu ) napisaną czcionką Arial - wielkości 12, zawierającą informacje:

- imię i nazwisko autora pracy, klasa

- nazwa szkoły

- nazwisko nauczyciela – opiekuna

 • krótki opis zaprezentowanego w pracy obiektu, tj. miejsce, w którym się znajduje, rys historyczny lub ciekawą historię związaną z obiektem. Opis powinien być wykonany w dwóch egzemplarzach i dołączony do pracy w oddzielnej kopercie opatrzonej tą samą wizytówką
  co praca. Opis nie powinien przekraczać pół strony formatu A4 napisanego czcionką Arial 12.

3. Opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć /wysłać/ do sekretariatu ZSTiO, ulica Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz, telefon 15 644 58 74

Osoba do kontaktu: Agnieszka Mazur-Sroczyńska

4. Termin nadsyłania ( składania) prac upływa 10 maja 2017 roku

5. Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele różnych środowisk artystycznych przyzna nagrody
i wyróżnienia w dwóch kategoriach konkursowych
A ,B w trzech kategoriach wiekowych:

- dla uczniów ze szkół podstawowych

- dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

- dla młodzieży ze szkół ponadgimazjalnych

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się końcem maja 2017

Uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i dyrektorzy szkół otrzymają telefoniczne zawiadomienia
o terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz zaproszenia na otwarcie wystawy pokonkursowej połączone
z ogłoszeniem przez jury laureatów i wręczeniem nagród.

7. Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.

8.Organizator opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły www.zstio.pl oraz w lokalnych mediach.

Zapraszamy do udziału.Czekają na Was jak zawsze cenne nagrody!

Karta zgłoszenia

do V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

SANDOMIERSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Temat: „ WSTĘGĄ WISŁY PRZEPASANA ”

organizowanego przez

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

Nazwa i adres placówki:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Telefon:…………………………………………………………………………………..

KATEGORIA A

Lp

Imię i nazwisko ucznia

-autora pracy

Klasa

Nauczyciel

opiekun

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

KATEGORIA B

1.

     

2.

     

3..

     

4.

     

5.

     

Kalendarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

Nowy kontakt telefoniczny na czas remontu szkoły:

tel: 15 832 07 37

Z tego powodu następujące nr telefonów są nieaktywne:

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

Przepraszamy za utrudnienia .

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja